หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
   

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่, หมู่ที่ 3 บ้านพะละ, หมู่ที่ 4 บ้านแพะ, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูลิง, หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา, หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ, หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง, หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งผู้เมีย, หมู่ที่ 11 บ้านจกปก, หมู่ที่ 13 บ้านหนองหลวง

หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บบ้านนุบอ, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง, หมู่ที่ 14 บ้านชิปาก่อ
 
 

ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง

ประปา (กรมอนามัย) จำนวน 2 แห่ง
 

โรงสี จำนวน 2 แห่ง