ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
   

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่, หมู่ที่ 3 บ้านพะละ, หมู่ที่ 4 บ้านแพะ, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูลิง, หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา, หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ, หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง, หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งผู้เมีย, หมู่ที่ 11 บ้านจกปก, หมู่ที่ 13 บ้านหนองหลวง

หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บบ้านนุบอ, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง, หมู่ที่ 14 บ้านชิปาก่อ
 
 

ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง

ประปา (กรมอนามัย) จำนวน 2 แห่ง
 

โรงสี จำนวน 2 แห่ง