หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 


จ่าสิบโทบรรจง ยะดอนใจ
ปลัด อบต.


นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต.
 
 


นางสาวพิมพนา คำจุ้ม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)


นายจรัน อารีศีลธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจิรายุ กาลังใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน