หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/1wmaf7\\r\\n
 
 
 
สภาพสังคมในตำบลขะเนจื้อ เป็นสภาพสังคมแบบชนบททั่วไป อาชีพของประชากร ส่วนใหญ่คืออาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการทำการเกษตร การนับถือศาสนามีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 

วัด จำนวน 6 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง
 
 
   
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ทำการสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงประถมศึกษาปีที่หก

โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา ทำการสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงประถมศึกษาปีที่หก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 6 แห่ง 2 สาขา

โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีที่สาม
 
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก

โรงเรียนบ้านพะละ ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก
 
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ทำการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม  
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านแพะ ทำการสอนถึงอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาห้วยปูลิง ทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่  
โรงเรียนบ้านจกปก ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 7 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุบอ
หมู่ที่ 1
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
บ้านขุนห้วยหม่องวา หมู่ที่ 6

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยแห้ง
หมู่ที่ 9
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านตุเบ
หมู่ที่ 10

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านทีมู
หมู่ที่ 10
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
บ้านกิ่งหม่องวา หมู่ที่ 14

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุลา
หมู่ที่ 14
     
 
 

สถานีอนามัยประจำตำบลขะเนจื้อ
    จำนวน 2 แห่ง
 

ป้อมยามสายตรวจตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ฐานปฏิบัติการของ ตชด. จำนวน 1 แห่ง

ด่านตรวจของทหาร จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 055-508-766
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10