หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
การคมนาคมของราษฎรในตำบลขะเนจื้อ มี
11 หมู่บ้าน เดินทางได้สะดวกตลอดปี สำหรับอีก 3 หมู่บ้าน การเดินทางในช่วงฤดูฝนจะเดินทางด้วยทางเท้าเท่านั้น
มีถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย คือ

ถนนสายแม่ระมาด - บ้านตาก

ถนนสายแม่สอด - ท่าสองยาง
มีถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย คือ

ถนนสายแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม

ถนนสายป่าไร่ - บ้านแม่ระมาดน้อย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  มีลำน้ำ/ลำห้วย จำนวน 16 สาย ได้แก่

ห้วยขี้เท่อ
ห้วยน้ำใส

ห้วยแม่ระมาด
ห้วยขะเนจื้อ

ห้วยแม่ระมาดน้อย
ห้วยผาลี

ห้วยแห้ง
ห้วยผาน้อย

ห้วยปลากอง
ห้วยคด

ห้วยป่าไร่ดินแดง
ห้วยน้ำแยก

ห้วยหม่องวา
ห้วยน้ำดิบ

ห้วยขี้เท่อ
ห้วยน้ำใส
  บึง/หนอง/สระน้ำและอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 42 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง

ประปา (กรมอนามัย) จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 15 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 9 แห่ง
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ตำบลขะเนจื้อ คือ ทรัพยากรป่าไม้
 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจ

กลุ่มเยาวชน

กลุ่ม อสม.

กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ