หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 16.22 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 93 ท่าน