หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/1wmaf7\\r\\n
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 

อ้างถึงบันทึกข้อความสำนักงานปลัด  ลงวันที่  20  เมษายน  2563  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด   รอบการประเมินที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 เมษายน  2563 -  30 กันยายน  2563 ) แจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ  โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ( 1 เมษายน 2563 – 30  กันยายน  2563)  โดยรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมลงนามทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน  ส่งให้งานบุคคล  สำนักงานปลัด ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2563  เพื่อดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น นั้น  
ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  ในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2562  มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ  ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเพื่อให้มีความชัดเจน  ครบถ้วน  เป็นรูปธรรม  ประกอบกับ  เพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้กำหนดแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ  โดยให้เริ่มใช้แบบประเมิน ฯ  ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563  (ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2563 - 30  กันยายน  2563) เป็นต้นไป  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็ปไซต์ อบต.ขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 14.30 น. โดย คุณ เมธาวี ใจจ๋าง

ผู้เข้าชม 160 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 087-839-6034
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10