หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานวิทยฐานะ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ละเมิด ฯ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือสอบข้อเท็จจริง [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
   1     (2)