หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการที่ต้องรู้ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานวิทยฐานะ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ละเมิด ฯ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2