หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 148  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการที่ต้องรู้ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
คู่มือการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานวิทยฐานะ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2