หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินดีเด่น [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
การกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)