หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ราย 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (ไตรมาส 2) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานเงินสมสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
[ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)