หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/1wmaf7\\r\\n
 
 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฏหมายและคดี
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  กองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
   
   
 
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข
- งานจัดการแล ะคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานพัฒนาชุมชนงานอนามัย
- งานสังคมสงเคราะห์
   
   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 055-508-766
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10