หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศท์ (ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย)   15 พ.ย. 2560 393
ราคากลาง   ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย   15 พ.ย. 2560 431
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย   13 พ.ย. 2560 344
ราคากลาง   ตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย   13 พ.ย. 2560 128
ราคากลาง   ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ   12 ต.ค. 2560 100
ราคากลาง   ตาราง ปปช. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ   12 ต.ค. 2560 155
ราคากลาง   ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจื้อ   26 ม.ค. 2560 172
ราคากลาง   ตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (เชิงตะกอน) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง   13 ม.ค. 2560 199
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ (เชิงตะกอน) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อ   13 ม.ค. 2560 242
ราคากลาง   ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งผู้เมีย ตำบลขะเนจื้อ   28 ธ.ค. 2559 158
  (1)     2