หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนพนักงาน ข้าราชการ สังกัด อบต.ขะเนจื้อเข้าร่วมอบรมตามโครงการ“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ประจำปี พ.ศ. 2562”   2 ก.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี 2561   27 พ.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันนี้ (20 พ.ค.62) เวลา 13.00 น. มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง (กรุงเทพฯ) ได้มามอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.10 และวาตภัย ม.9   26 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT (ภายใน)   21 พ.ค. 2562 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT    17 พ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2562   23 เม.ย. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562   18 เม.ย. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย(แผนฉุกเฉิน)สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   29 มี.ค. 2562 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะนักเรียน ปีการศึกษา 2561   29 มี.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัปดาห์ผู้สูงอายุ   28 มี.ค. 2562 62
  (1)     2      3      4      5