หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ดังกล่าว https://itas.nacc.go.th/go/eit/1wmaf7\\r\\n
 
 

 
การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  
 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 15 ง  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่  5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 81 ง  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริธรรมดังกล่าว เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ และนำแจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 15.17 น. โดย คุณ เมธาวี ใจจ๋าง

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 055-508-766
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10