หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่  12 กันยายน  2562 เวลา  09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ           ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนราชการ ประเภทและหมวดต่างๆ ไปตั้งจ่ายเพื่อก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และระเบียบวาระอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 14.07 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย