หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  
 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ.ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพะละ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด , หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ตก.2 (ขะเนจื้อ) ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระมาดน้อย , กองร้อยทหารพราน ที่ 3105 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 303 , ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3507 , สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 , โรงเรียนบ้านพะละ , โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย , โรงเรียนบ้านป่าไร่ , กำนันตำบลขะเนจื้อ , ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต. , ประชาชนตำบลขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 14.07 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย