หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมี นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เข้าร่วมการประชุมประชาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 10.40 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย