หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประจำปี 2562  
ในวันที่  20  เมษายน  2562  ณ  สำนักสงฆ์บ้านขะเนจื้อ  หมู่ที่ 7  ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างจิตสำนัก  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและความสามัคคีของชาวตำบลขะเนจื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คุณ สุชาติ ผาแสนเถิน

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย