ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16.06 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 89 ท่าน