ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
วันนี้ (22 มกราคม 2562) อบต.ขะเนจื้อได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทางบ้านขุนห้วยหม่องวา หมู่ที่ 6 - บ้านนุบอ หมู่ที่ 1 ตำบลขะเนจื้อ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันนี้ (22 มกราคม 2562) อบต.ขะเนจื้อได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทางบ้านขุนห้วยหม่องวา หมู่ที่ 6 - บ้านนุบอ หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรชั่วคราว เนื่องจากเส้นทางเดิมจะมีการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ราษฏรได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และสำหรับใช้ขนพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คุณ สรอรรฆ ก๋องปู๋

ผู้เข้าชม 104 ท่าน