หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก มีความประสงค์รับโอน  พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   (พ.ศ. 2561 – 2563)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  จำนวน  3  ตำแหน่ง   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด องค์การบริหารส่วน-ตำบลขะเนจื้อ  หากมีความประสงค์จะขอโอนให้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  โทรศัพท์ 0-5550-8766 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 15.13 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 14.05 น. โดย คุณ เมธาวี ใจจ๋าง

ผู้เข้าชม 393 ท่าน