หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 


นายอินจัน ยาวิเสน
ประธานสภา
 


นายวุฒิชัย วัฒนวนาลัย
รองประธานสภาเลขานุการสภา
 
 


นายบุเย่ ตราหยกธารา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายวินัย ปวนเต็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสมยศ สอดหลวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายคุณากร ชาญรักษาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายวันชัย บรรพตพนาไพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายทรัพย์ พรมเอื้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญมี คำอ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสนธยา อาจหารเจริญกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายวาเจ รุ่งเรืองวนาศรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6