ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ขะเนจื้อ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 14 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256267,877140,066119,793221,205173,547142,620137,319178,439100,98080,00440,835-1,402,685
256143,71724,65955,83256,65243,21450,74336,64736,43275,61468,267113,071134,156739,004
2560-----181,5901,33010,72455,74932,58631,636133,633
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ก.ค. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,275,322
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี