หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
     
ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองหลวง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทรศัพท์ : 055-508-766
โทรสาร : 055-508-766
Website : www.khanejue.go.th
Email : khanejue488@hotmail.com
     
  
0/101 ประชาสัมพันธ์
102 ห้องนายก
 
103 ห้องรองนายก
104 ห้องประชุม
 
105 ห้องปลัด
106 ห้องรองปลัด
 
107 กองสาธารณสุขฯ
108 กองการศึกษาฯ
 
109 กองสวัสดิการสังคม
110 สำนักงานปลัด
 
111 งานการเงิน
112 งานพัสดุ
 
113 กองคลัง
114 กองช่าง
 
115 แฟกซ์