ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)   18 ต.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP   18 ต.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   18 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปี พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   18 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง   18 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 0
VDO วิดิทัศน์ ทต.ท่าสายลวด   กิจกรรม \"Big Cleaning Day\"   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โมโกร   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   18 ต.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1860