ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ   17 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์      12 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 ต.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ต.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบลา รองปลัดรักษาราชการแทน   9 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   กองสวัสดิการสังคม ออกจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความตระหนักรู้และปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ \\\\\\\"สูงวัยอย่างมั่นใจ ปลอดภัยและมีความสุข\\\\\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี รองนายก อบต.ขะเนจื้อ นายเสาร์ อินต๊ะ และ ส.อบต.    8 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รอบแรก   12 ก.ย. 2561 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   11 ก.ย. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เร่งรัด ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ก.ย. 2561 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7