ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อได้เข้า ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    13 ก.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มการลา   15 มิ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง กำหนดการขาด ลา มาสาย   12 มิ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลขะเนจื้อ ปี 2560   7 มิ.ย. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)   7 มิ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังขั้นตอนกระบวนการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   7 มิ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี 2560   7 มิ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560   7 มิ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561   29 ธ.ค. 2560 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   20 ธ.ค. 2560 179
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6