ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มการลา   15 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง กำหนดการขาด ลา มาสาย   12 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลขะเนจื้อ ปี 2560   7 มิ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)   7 มิ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังขั้นตอนกระบวนการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   7 มิ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี 2560   7 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560   7 มิ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561   29 ธ.ค. 2560 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   20 ธ.ค. 2560 160
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่่ระมาดน้อย   15 ธ.ค. 2560 130
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6