ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
นายกเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็กด้อยโอกาสและยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเงินสงเคราะห์ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ม.1 , ม.6 ,ม.11 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 22
 


 
สภาเด็กและเยาวชน ต.ขะเนจื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าอาสาเดินตามรอยพ่อหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เยาชน จำนวน 57 คน ณ บ้านพะกวยวา ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกงทุนคุ้มครองเด็ก [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปี 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 20
 


 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 19 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 35
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 17