ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียนหอการค้าง และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านตือลือ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ - 4951 ตาก หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7