ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80 ? 6815 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80?6815 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]จ้างทำอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน อบต.ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]ซื้อกระสอบบรรจุทรายซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยปลากอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]ซื้อกระสอบสำหรับใช้บรรจุทราย เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5