ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กวัย 2 - 5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กวัย 2 - 5 ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาบริการการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซด์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซด์ ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4